Portfolio > Mixed Media

White Screen
Mixed media on panel
24" x 24"
2021
White Screen
Mixed media on panel
24" x 24"
2021
Orange Bitcrush #1
Mixed media on panel
12" x 12"
2021
Orange Bitcrush #2
Mixed media on panel
12" x 12"
2021
Silver #1
Mixed media on panel
12" x 12"
2021
Silver #2
Mixed media on panel
12" x 12"
2021
Yellow #2
Mixed media on panel
12" x 12"
2021
Yellow #3
Mixed media on panel
12" x 12"
2021
Yellow #4
Mixed media on panel
12" x 12"
2021